Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov 

 • Zbiratelj osebnih podatkov:
  Katka, društvo za šport, ples, glasbo in izobraževanje
  Mariborska cesta 2, 2342 Ruše, Slovenija
  DŠ: 84002921
  MŠ: 1045164
 • Vaši podatki, ki jih vnesete ob prijavi ali v spletni e-obrazec so shranjeni na strežniku, zaščitenim z geslom in omejenim fizičnim dostopom.
 • S podpisom prijave oz. vnosom podatkov v spletni e-obrazen soglašate, da ste seznanjeni in dovoljujete, da Katka, društvo za šport, ples, glasbo in izobraževanje vaše podatke zbira za namen zbiranja in vodenja prijav ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, pri čemer v namen obveščanja uporabljamo različne komunikacijske kanale (elektronska pošta, telefon, navadna pošta).
 • Podatkov ne posredujemo tretjim osebam.
 • Soglasje za prejemanje sporočil lahko kadarkoli prekličete, kar storite tako, da v odgovor na prejeto sporočilo pošljete »ODJAVA«.
 • Zahtevate lahko tudi, da vaše osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo, kar storite s pisno zahtevo, poslano na info@gocenter.si .
 • Poleg zahteve o popolnem izbrisu lahko kadarkoli zahtevate, da podatke dopolnimo ali spremenimo.
 • Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja, oz. do zahteve po izbrisu, oz. ko osebni podatki ne bodo več potrebni za namene, za katere so bili dani.
 • Vaše pravice glede vaših osebnih podatkov pri nas:
  Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo.
  Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
  Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov.
  Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov.
  Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
  Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
  Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
  Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Za dodatna pojasnila in pravice iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov pišite na: info@gocenter.si